REMOSAT (Nhóm nghiên cứu Viễn thám và mô hình hóa bề mặt và khí quyển)

10/07/2017

Nhóm nghiên cứu Viễn thám và mô hình hóa bề mặt và khí quyển
 
♦️ Trưởng nhóm nghiên cứu : Phó Giáo sư Ngô Đức Thành (USTH)
♦️ Địa điểmREMOSAT nằm trên tầng 6 của tòa nhà chính USTH, trong khuôn viên của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

1. Lịch sử và mục tiêu:
Nhóm nghiên cứu này được thành lập năm 2016. Phòng thí nghiệm của Khoa Vũ trụ và Hàng không đang được phát triển, tập trung vào 3 hướng sau đây:
 
- Quan sát Trái đất và mô hình hóa, Công nghệ Vệ tinh, và Vật lý Thiên văn. 
 
Một số dự án nghiên cứu đang được xây dựng và triển khai thực hiện, bao gồm:
 
- Xâm nhập mặn trên các khu vực ven biển của Việt Nam, hướng tới việc thiết lập một hệ thống thông tin và giám sát cũng như việc nắm được các tác nhân chính của xâm nhập mặn bằng cách sử dụng dữ liệu viễn thám tiên tiến và các mô hình số.
 
- Thiết bị đo đạc hồng ngoại trong phòng thí nghiệm cho các ứng dụng khoa học môi trường và không gian, hướng tới việc thiết lập một phòng thí nghiệm hồng ngoại nhỏ cho phép đo đạc phổ có độ chính xác cao về các hợp chất phân tử khí có liên quan đến ô nhiễm khí quyển và biến đổi khí hậu.
 
- Phát triển cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám và các dịch vụ kèm theo để thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu viễn thám tại Việt Nam.
 
- Tính toán hiệu năng cao với GPU cho ngành khoa học hàng không vũ trụ
 
- Đóng góp của Việt Nam cho dự án SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor)
 
2. Trang thiết bị nghiên cứu:

Hệ thống tính toán và lưu trữ hiệu năng cao đầu tư và sử dụng chung với phòng thí nghiệm HILO
 
3. Đối tác:
 
*) Trong nước:
Đại học Sư Phạm Hà Nội (Khoa Vật Lý)
Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Viện Vật lý địa cầu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Khoa Nước, Môi trường, Hải dương học (WEO) và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông (ICT) - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

*) Quốc tế: 
Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES), CH Pháp
Đài thiên văn Paris, CH Pháp
Đại học Paris Diderot, CH Pháp
Đại học Paris 12 (Phòng thí nghiệm liên trường về các hệ thống khí quyển, UPEC-LISA), CH Pháp
Trung tâm nghiên cứu sinh quyển từ không gian (CESBIO), CH Pháp
 
 4. Thành viên của REMOSAT
 
*) Phía Pháp
 
Lê Toàn Thuỷ, Trung tâm nghiên cứu sinh quyển từ không gian (CESBIO), Pháp
Catherine Prigent,Đài thiên văn Paris, Pháp
Nicolas Delbart, Đại học Paris Diderot, Pháp
Filipe Aires, Đài thiên văn Paris, Pháp
Damien Gratadour, Đại học Paris Diderot, Pháp
Gérard Rousset, LESIA/ Đài thiên văn Paris - Đại học Paris Diderot
Ha Tran, Laboratoire Inter- Universitaire des Systemes Atmospheriques (LISA), Pháp
Martin Schwell, Đại học Paris 12 (UPEC)
 
*) Phía Việt Nam
 
Lâm Đạo Nguyên,, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh miền Nam, VAST
Phan Văn Tân, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
Nguyễn Văn Hiệp, Viện Vật lý địa cầu, VAST
 
*) Học viên và nghiên cứu sinh
 
Nguyễn Đắc Đa, nghiên cứu sinh,
Phạm Đức Bình, nghiên cứu sinh, hiện đang ở Đài thiên văn Paris
PhạmThanh Hoa, Thạc sỹ (M2)
Trần Đức Dũng, Thạc sỹ (M2)
Hoàng Quốc Nam, Thạc sỹ (M2)
Trịnh Bích Ngọc, nghiên cứu sinh, WEO - SPACE
 
Chia sẻ: