Danh sách thực tập Khoá 4 (2015-2017) thạc sĩ Vũ trụ

09/04/2019

Thực tập năm nhất
 

STT

Họ và tên

Tiêu đề

Người hướng dẫn

Cơ quan

Chuyên ngành

1

Nguyễn Trần Hoàng

Analysis of ALMA interferometer date

Phạm Tuấn Anh

Vietnam National Space Center (VNSC)

Công nghệ Vệ tinh

2

Nguyễn Tùng Lâm

A study of the morphology and kinematics of the CO (3-2) and tontinuum emissions of planetary disc 49 Ceti

Đỗ Thị Hoài

Vietnam National Space Center (VNSC)

Khoa học Vũ trụ

3

Phạm Văn Pháp

System study of the systhetic aperture radar payload

Vũ Việt Phương

Vietnam National Space Center (VNSC)

Công nghệ Vệ tinh

4

Hoàng Hồng Vân

A review of high redshift galaxies having both their gas and dust componenets resolved

Pierre Darriulat,     Phạm Tuấn Anh

Vietnam National Space Center (VNSC)

Khoa học Vũ trụ

5

Nguyễn Thị Phương

Simulating and analyzing model reponse of ground-bases non-gravity simulator

Trương Xuân Hùng

Vietnam National Space Center (VNSC)

Công nghệ Vệ tinh


Thực tập năm hai
 

STT

Họ và tên

Tiêu đề

Người hướng dẫn

Cơ quan

Chuyên ngành

1

Nguyễn Trần Hoàng

Development of a camera from an APS CMOS sensor and a Zynq FPGA

Alain Michez,

IES

Université de Montpellier

Công nghệ Vệ tinh

2

Nguyễn Tùng Lâm

Preparation of JWST proposals, as realistic as possible, in the field of intense star formation in external galaxies, with special focusing on Super Stellar Cluster (SSC)

Daniel Rouan,

LESIA

Observatoire de Paris

 

Khoa học Vũ trụ

3

Phạm Văn Pháp

Mission cubesats: Observation de la Terre

Joël Michaud

 

Centre national d'études spatiales

Công nghệ Vệ tinh

4

Hoàng Hồng Vân

Evolution morphologique et spectrale des régions actives du noyau de la comète 67P/CG à partir des images d'OSIRIS à bord de la mission Rosetta

Sonia Fornasier,

LESIA

Observatoire de Paris

 

Khoa học Vũ trụ

5

Tăng Quang Minh

Research and design for the structural mechanics module for MicroSat Kit

Lê Xuân Huy

Vietnam National Space Center (VNSC)

Công nghệ Vệ tinh

Chia sẻ: