Chương Trình Hệ Cử Nhân Của USTH Được Công Nhận Đạt Chuẩn Châu Âu

26/05/2017

 Chương trình đào tạo hệ Cử nhân của trường đã chính thức được Hội đồng cao cấp về đánh giá nghiên cứu và giáo dục Đại học của Pháp HCERES công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Châu Âu cho giai đoạn 4/2017-4/2020.  

Với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc theo mô hình tiên tiến kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và giảng dạy, trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đào tạo và cọi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao.
 
Tháng 6/2016, chương trình đào tạo hệ thạc sĩ của Trường ĐHKHCNHN cũng đã được HCERES công nhận đạt chuẩn Châu Âu. Việc kiểm định thành công chương trình đào tạo hệ cử nhân một lần nữa khẳng định chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của Trường ĐHKHCNHN.

HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. HCERES cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA) và Hệ thống Giáo dục đại học châu Âu (EHEA). Điều này đồng nghĩa với việc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam được một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Châu Âu cấp giấy chứng nhận.
 
Hình ảnh đoàn công tác của HCERES đến làm việc tại Trường vào tháng 10/2016
 
HCERES đánh giá cao những thế mạnh của chương trình đào tạo hệ cử nhân của Trường ĐHKHCNHN, cụ thể như sau:
 • Trường giảng dạy theo tiến trình Bologna của Châu Âu (Hệ thống đào tạo LMD 3/5/8). Theo đó thời gian đào tạo hệ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ lần lượt là 3 năm, 2 năm và 3 năm. Đây là một mô hình tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường ĐH danh tiếng của Châu Âu.
 • 100% chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh
 • Trường đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu qua việc thành lập hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế.
 • Trường coi trọng chất lượng giảng dạy với việc tuyển chọn đội ngũ giảng viên- nghiên cứu viên cơ hữu đạt trình độ từ Tiến sĩ trở lên và giàu kinh nghiệm làm việc quốc tế.  
 • Trường đã và đang áp dụng những tiến bộ mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Đặc biệt, việc gửi sinh viên đi thực tập nước ngoài của ĐHKHCNHN được đánh giá là một trong những nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội về việc làm.
Kết quả đánh giá của HCERES sẽ giúp thúc đẩy việc liên tục cải thiện nhằm đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo Cử nhân của ĐHKHCNHN, mang lại nhiều lợi ích hơn cho sinh viên đặc biệt là khuyến khích niềm say mê nghiên cứu Khoa học, khả năng sáng tạo qua đó hỗ trợ tích cực cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
 
Kết quả công nhận chương trình Cử nhân của ĐHKHCNHN đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mang lại nhiều tác động tích cực đối với không chỉ ĐHKHCNHN, giảng viên- nghiên cứu viên và sinh viên của Nhà trường.

Tác động tích cực của kết quả thẩm định chương trình Cử nhân tiến hành bởi HCERES đối với ĐHKHCNHN
 • Hỗ trợ tích cực cho cam kết liên tục cải tiến, đổi mới, và nghiên cứu cho chương trình hệ Cử nhân
 • Quá trình chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của kiểm định giúp tăng cường quá trình tự đánh giá chất lượng đào tạo, giảng dạy và chất lượng học tập của sinh viên.
 • Kết quả kiểm định tạo uy tín và độ tin cậy cho Trường khi làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế, cũng như các công tác tuyển sinh, truyền thông và tuyển dụng của Nhà trường.
 • Kiểm định dẫn đến sự công nhận tín chỉ dễ dàng giữa các chương trình đào tạo của các trường khác nhau trên thế giới.
 • Kiểm định là căn cứ để cải tiến chất lượng giảng dạy liên tục, thông qua các đánh giá chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu cần được khắc phục.
 • Kiểm định thúc đẩy quá trình đánh giá các chuẩn đầu ra thông qua việc gắn kết mục tiêu đào tạo, hoạt động đào tạo, và kết quả đào tạo.
 • Kiểm định cung cấp các hướng dẫn về phát triển, nâng cao năng lực giảng viên.
 • Kiểm định cung cấp các hướng dẫn khi cấu trúc các chương trình đào tạo.
 • Tình trạng kiểm định là thông tin tham khảo có giá trị khi hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.
Lợi ích của kết quả thẩm định chương trình Cử nhân tiến hành bởi HCERES đối với sinh viên trường ĐHKHCNHN
 • Kiểm định giúp nâng cao chất lượng các công tác hỗ trợ sinh viên qua việc nâng cao chất lượng của giảng viên, chương trình đào tạo, và các môn học.
 • Kết quả kiểm định đòi hỏi nỗ lực không ngừng trong việc nâng cấp các trang, thiết bị, máy móc và các tài nguyên học tập nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nhất.
 •  Tạo lợi thế cho sinh viên khi tuyển dụng hoặc theo học lên Thạc sĩ tại các trường đại học ở Châu Âu.
 Quyết Định Công Nhận ( bằng tiếng Anh) TẠI ĐÂY 
Chia sẻ: