Hội Thảo Các Ứng Dụng Tiềm Năng và Nhu Cầu về Trung Tâm Dữ Liệu Viễn Thám ở Việt Nam

27/07/2017

Viễn thám (Remote Sensing) hiện nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ứng dụng đại dương và ven biển, đánh giá rủi ro và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đến nay, có rất nhiều vệ tinh đã được phóng vào không gian và ngày càng nhiều nhiệm vụ đang cung cấp dữ liệu miễn phí cho cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. Ví dụ, vệ tinh Sentinel-1 đã được phóng thành công vào tháng 4 năm 2014, và theo chiến lược của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), dữ liệu Sentinel hiện có thể được tiếp cận miễn phí và thường xuyên có sẵn. Việc nghiên cứu và ứng dụng Viễn thám do đó là hướng đi rất hứa hẹn tại Việt Nam vì nó tuy không yêu cầu nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhưng các nhà nghiên cứu vẫn có thể tiếp cận những dữ liệu quan sát mới nhất và nghiên cứu các chủ đề khoa học ở cấp quốc tế.
 
Để xác định rõ hơn nhu cầu của cộng đồng Viễn thám Việt Nam và phát triển nghiên cứu trong tương lai của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), hội thảo về "Các ứng dụng tiềm năng và nhu cầu về trung tâm dữ liệu viễn thám ở Việt Nam" được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017 bởi Khoa Vũ Trụ và Hàng Không (Department of Space and Aeronautics) cùng với sự hỗ trợ của Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT).
 

Với sự tham gia của hơn 30 chuyên gia (Pháp và Việt Nam), các cuộc thảo luận tại hội thảo đã diễn ra rất tích cực. Sự phát triển hiện tại và ứng dụng dữ liệu viễn thám trong cộng đồng Viễn thám Việt Nam đã được trình bày, cho thấy nhu cầu cấp thiết của một trung tâm dữ liệu Viễn thám ở Việt Nam. Các bước phát triển trung tâm dữ liệu cũng đã được thảo luận tại hội thảo.
 

Danh sách người tham dự:
 

Name

Institution

Country

City

Baghdadi, Nicolas

IRSTEA

France

Montpellier

Chu Hải Tùng

MONRE - Vietnam remote sensing center

Vietnam

Hanoi

Doãn Minh Chung

Science and Technology Space Program – VAST/ Space Technology Institute

Vietnam

Hanoi

Giraud-Héraud, Yannick

USTH – Space & Aeronautics/ University Paris Diderot - APC

France

Paris

Lâm Đạo Nguyên

VAST/Vietnam National Space Center

Vietnam

HCMC

Lê Hữu Tôn

USTH – Information and Communication Technology

Vietnam

Hanoi

Lê Toàn, Thuỷ

USTH - Space & Aeronautics / CESBIO

France

Toulouse

Lê Văn Trung

VNU - HCMC University of Technology

Vietnam

HCMC

Mẫn Đức Chúc

VNU - University of Engineering and Technology - FIMO

Vietnam

Hanoi

Ngô Đức Thành

USTH - Space & Aeronautics

Vietnam

Hanoi

Ngô Duy Tân

VAST/Space Technology Institute

Vietnam

Hanoi

Nguyễn Đình Dương

VAST/Institute of Geography

Vietnam

Hanoi

Nguyễn Thuý Hằng

VNU - University of Science

Vietnam

Hanoi

Nguyễn Tiến Phương

VAST/ Space Technology Institute

Vietnam

Hanoi

Nguyễn Vũ Giang

VAST/Space Technology Institute

Vietnam

Hanoi

Phạm Ngọc Hải

MARD/Forest Inventory of Science

Vietnam

Hanoi

Phạm Thị Mai Thy

VAST/Institute of Resource Geography

Vietnam

HCMC

Phạm Thị Thanh Ngà

VAST/ Vietnam National Space Center

Vietnam

Hanoi

Phạm Văn Cự

Hanoi University of Natural Resources and Environment

Vietnam

Hanoi

Phan Trọng Trịnh

VAST/Institute of Geological Sciences

Vietnam

Hanoi

Pisani, Pierre-Henri

Centre national d'études spatiales (CNES) & Embassy of France in Japan

France

CNES

Nguyễn Ngọc Quang

MONRE - Vietnam remote sensing center

Vietnam

Hanoi

Schwell, Martin

USTH - Space & Aeronautics / University Paris-Est Créteil - LISA

France

Paris

Sellé, Arnaud

Centre national d'études spatiales (CNES)

France

Toulouse

Tomasini, Linda

USTH - Space & Aeronautics / Centre national d'études spatiales (CNES)

France

Toulouse

Tống Phước Hoàng Sơn

VAST/Institute of Oceanography

Vietnam

Nha Trang

Trần Đức Dũng

USTH - Space & Aeronautics

Vietnam

Hanoi

Trần Quốc Cường

VAST/Institute of Geological Sciences

Vietnam

Hanoi

Vũ Anh Tuân

VAST/Vietnam National Space Center

Vietnam

Hanoi

Vũ Hữu Liêm

MONRE - Vietnam remote sensing center

Vietnam

Hanoi


APC: Laboratoire AstroParticule et Cosmologie - Paris (CNRS, Paris Diderot University, CEA, Observatoire de Paris)

CESBIO: Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère - Toulouse (CNRS, Paul Sabatier University, CNES, IRD)

FIMO: Center of Multidisciplinary Integrated Technologies for Field Monitoring – Hanoi (University of Engineering and Technology, VNU)

IRSTEA: Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 

LISA: Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques - Créteil (CNRS, Paris Diderot University, Paris-Est Créteil University)

MARD: Ministry of Agriculture and Rural Development

MONRE: Ministry of Natural Resources & Environment

VAST: Vietnam Academy of Science and Technology

VNU: Vietnam National University
 

Danh sách các bài thuyết trình:
 
Name Institution Presentation Link (pdf)
Arnaud Sellé CNES MUSCATE:
MULTI-SATELLITES, MULTI-SENSORS AND MULTITEMPORAL
THEIA INFRASTRUCTURE
Presentation
Nicolas Baghdadi IRSTEA The THEIA Land Data Centre Presentation
Lê Toàn Thủy USTH-SA / CESBIO Potential Use of Sentinel-1 in Vietnam Presentation
Ngô Đức Thành USTH-SA Observations related to Climate Change/Meteorological studies in Vietnam Presentation
Nguyễn Đình Dương Institute of Geography - VAST Land cover mapping with Landsat 8 OLI and Sentinel-1 data - case study in Quang Nam province, Vietnam Presentation
Phạm Văn Cự MONRE/HUNRE Perspective of remote sensing application in World Heritage Conservation. Case of Hue and Phong Nha Ke Bang in Vietnam
 
Presentation
Phạm Thị Mai Thy Institute of Resource Geography-VAST Remote Sensing applications in Mekong Delta
 
Presentation
Lê Văn Trung VNU-Technology University Potential Applications of Remote Sensing for Sustainable Development of The Mekong Delta region
 
Presentation
Trần Quốc Cường Institute of Geological Sciences-VAST APPLICATION REMOTE SENSING, GPS AT INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES: ACHIEVEMENT AND CHALLENGES Presentation
Phạm Thị Thanh Ngà VNSC-VAST Vietnam DaTA CUBE Presentation
Tống Phước Hoàng Sơn Institute of Oceanography-VAST Habitat and bathymetric mapping in coastal waters of Central region of Vietnam from multi-spectral images
 
Presentation
Phạm Ngọc Hải MARD/FIPI Remote sensing application for
forest monitoring in FIPI
Presentation
Chia sẻ: