SpaceTalk: Từ trường xung quanh LkHα 101 thực hiện bởi khảo sát BISTRO

22/12/2020

Khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề: "Từ trường xung quanh LkHα 101 thực hiện bởi khảo sát BISTRO." 
  • Chủ trì: NGUYỄN Bích Ngọc, Nghiên cứu sinh tại GUST/VNSC/KASI
  • Thời gian: Chiều thứ 5 (24/12) lúc 14h30
  • Địa điểm: Phòng 711, tòa nhà USTH (A21), 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Đăng ký tham dự: https://forms.gle/aGwZFdXiRnb6vgpp6
Poster

Tóm tắt


Từ trường đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và tiến hóa của các đám mây phân tử và các tiền sao. Tuy nhiên, vai trò chính xác của từ trường, đặc biệt là ở các giai đoạn phát triển khác nhau của đám mây, vẫn chưa được hiểu rõ. Do đó, cần có nhiều quan sát để kiểm tra các mô hình lý thuyết được đề xuất để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của từ trường. Phát xạ bụi phân cực là một trong những công cụ chính để đo hình thái từ trường. Vùng LkHα 101 là nơi có mật độ vật chất lớn nhất, có một tiền sao loại B trong đám mây phân tử Auriga, một đám mây khổng lồ của Vành đai Gould.

Nghiên cứu này là một phần của khảo sát “B-fields In STar-forming Region Observations” (BISTRO), một chương trình quan sát lớn của Kính thiên văn James Clerk Maxwell (JCMT). Sự phát xạ nhiệt của bụi phân cực được đo bởi máy đo phân cực POL-2 ở bước sóng 850 micron.

Chương trình vào cửa tự do với tinh thần học thuật.
Chia sẻ: