USTH SPACE TALK: DENGUE INCIDENCE AND CLIMATOLOGY DATA FOR EARLY DETECTION OF DENGUE OUTBREAK IN JAKARTA

08/10/2019

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Edy Soewono, Department of Mathematics, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

- Thời gian :  14h30, thứ Hai, 03/06/2019

- Địa điểm: phòng 811, toà nhà USTH (A21), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: ' DENGUE INCIDENCE AND CLIMATOLOGY DATA FOR EARLY DETECTION OF DENGUE OUTBREAK IN JAKARTA '

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

 
m
Chia sẻ: