USTH SPACE TALK: Green Flash: energy efficient real-time computing for ELTs

09/02/2018

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Damien Gratadour, LESIA, Đài thiên văn Paris, Pháp

- Thời gian : 17h15 - 18h15 , thứ Năm 01/02/2018

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'Green Flash: energy efficient real-time computing for ELTs'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do


space talk dr damiengratadour 1 1
Chia sẻ: