USTH SPACE TALK: H2 emission from non-stationary magnetized bow shock

14/11/2017

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Trẫm, Trường Sư Phạm Paris - Đài thiên văn Paris, Pháp

- Thời gian : 17h30 - 18h30 , thứ Năm 9/11/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'H2 emission from non-stationary magnetized bow shock'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

spacetalk 09 nov sq

 
Chia sẻ: