USTH SPACE TALK: MicroSat Kit - Mô hình Vệ tinh Đào tạo tiên tiến của Việt Nam

06/11/2018

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Ts. Lê Xuân Huy, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)

- Thời gian :  17h30-18h30, thứ 6, ngày 26/10/2018

- Địa điểm: phòng 903, toà nhà VNSC (A6), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'MicroSat Kit - Mô hình Vệ tinh Đào tạo tiên tiến của Việt Nam'.

- Giới thiệu: MicroSat Kit (MSK) được phát triển bởi VNSC và VAST, phục vụ như là một mô hình đào tạo dành cho việc phát triển vệ tinh micro. Được tích hợp nhiều tính năng và giao diện thân thiện, MSK cho phép người sử dụng xử lý nhiều tác vụ khác nhau chẳng hạn như lắp đặt, lập trình để vận hành và kiểm tra khả năng hoạt động của các phân hệ phổ biến của các vệ tinh micro. Một bộ MSK cũng sẽ được diễn giả mang đến trưng bày tại buổi seminar này.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

3
 
Chia sẻ: