USTH Space Talk: Phát hiện dịch chuyển nền đất từ không gian

18/12/2019

Khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự buổi nói chuyện chuyên đề của Dr. Habil. Dinh HO TONG MINH (INRAE, TETIS, University of Montpellier) sẽ được tổ chức vào lúc 17h Thứ Năm, 19/12/2019.
  • Title: Phát hiện dịch chuyển nền đất từ không gian
  • Chủ trì: Ts. Habil. Dinh HO TONG MINH (INRAE, TETIS, Đại học Montpellier)
  • Thời gian: 17h Thứ Năm, 19/12/2019.
  • Địa điểm: phòng 605, toà nhà A21, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
19 12 19

Tóm tắt


Nhiều khu vực ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng đồng bằng ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, dễ bị tác động đến sự sụt lún nền đất bởi cả nguyên nhân tự nhiên lẫn nhân tạo. Ảnh hưởng của sụt lún có thể tăng lên do biến đổi khí hậu và liên quan đến sự thay đổi mực nước biển. Một câu hỏi tự nhiên đã được nêu ra: Làm thế nào để đo đạc chính xác sụt lún nền đất ở quy mô lớn? Trong giới hạn hiểu biết của chúng tôi, giao thoa kế radar khẩu độ tổng hợp (InSAR) là kỹ thuật đột phá và là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi trên. Trong thực tế, InSAR lượng hoá các dịch chuyển pha của sóng radar để đo đạc dịch chuyển nền đất ở độ chính xác đến mili-mét từ không gian. 

Mục đích của phần trình bày này gồm: (1) để cung cấp hiểu biết tốt hơn về khả năng của pha giao thoa kế trong việc phát hiện và giám sát sụt lún nền đất; (2) để dẫn chứng các ví dụ ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long; (3) để nhấn mạnh sự liên quan của một nhiệm vụ vũ trụ mới của Việt Nam: JV-LOTUSat - một vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp băng tần X dự kiến sẽ đưa vào quỹ đạo vào năm 2023.

Bài trình bày có thể bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Chương trình vào cửa tự do.
 
Chia sẻ: