USTH SPACE TALK: Space exploration of a comet: The Rosetta mission

08/11/2017

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Cedric Leyrat, Đài thiên văn Paris, Pháp

- Thời gian : 17h30 - 18h30 , thứ Tư 11/10/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'Space exploration of a comet: The Rosetta mission'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

 sd
Chia sẻ: