USTH SPACE TALK: Study of the large-scale structure of the universe using galaxy clusters

10/10/2017

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Nghiên cứu sinh BÙI Văn Tuấn, APC, Đại học Paris 7, Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Sáu 21/07/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'Study of the large-scale structure of the universe using galaxy clusters'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

 
t
 
Chia sẻ: