USTH SPACE TALK: The Gaia mission: 3D mapping of the galaxy

17/01/2018

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Veronique Valette, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES), Toulouse, Pháp

- Thời gian : 17h00 - 18h00 , thứ Tư 17/01/2018

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'The Gaia mission: 3D mapping of the galaxy'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do


space talk 17 01 18 1
Chia sẻ: