USTH SPACE TALK: The Submillimeter Wave Instrument onboard the Jupiter Icy moons Explorer

30/01/2018

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Alain Maestrini, Đài thiên văn Paris, Pháp

- Thời gian : 17h30 - 18h30 , thứ Tư 24/01/2018

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'The Submillimeter Wave Instrument onboard the Jupiter Icy moons Explorer'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do


space talk juice
Chia sẻ: