Tên
TS.Yannick Giraud-Héraud
website
Education & Professional Qualification
- Giám đốc nghiên cứu CNRS
- Phó giám đốc Physics Formation and Research Unit (UFR), đại học Paris Diderot (Paris 7)
- Thành viên hội đồng khoa học APC (Paris Diderot)
- Chịu trách nhiệm nhóm Cosmology and Gravitation thuộc phòng thí nghiệm APC
- Điều phối viên IN2P3 của chương trình ESA Planck

 
Research Interests
Observational Cosmology