Chào mừng đến với Khoa Vũ trụ và Ứng dụng

Khoa học và công nghệ vũ trụ là biểu tượng của quốc gia có trình độ phát triển kỹ thuật cao. Trong thế kỷ 21, khoa học và công nghệ vũ trụ hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Ở Việt Nam, Nhà nước đang đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ, để đóng góp vào lợi ích kinh tế công cộng cũng như đánh giá chủ quyền của Việt Nam trong không gian, tương xứng với vị thế của một quốc gia chín mươi triệu dân.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, góp phần tăng cường sự phát triển của các viện vũ trụ tại Việt Nam qua việc thành lập Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), thúc đẩy phát triển dự án xây dựng khu công nghệ vũ trụ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngoài ra trong năm 2012 trường Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội đã thành lập Khoa Vũ trụ và Hàng không.

Giới thiệu khoa Vũ trụ và Ứng dụng.

Tất cả các môn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nội dung giảng dạy bao gồm phần giảng dạy lý thuyết và thực nghiệm; được chuẩn bị kết hợp bởi giảng viên mời từ nước ngoài (sự hỗ trợ mạnh mẽ của giảng viên người Pháp) và giảng viên Việt Nam. Hệ thống đào tạo và cấp bằng của Trường dựa trên  mô hình LMD- tiến trình Bologna  (Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ) – một mô hình đang được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trường đại học tại Châu Âu. Các bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ tương ứng với số năm học là 3 năm – 5 năm – 8 năm (Cử nhân 3 năm, Thạc sĩ 2 năm và Tiến sĩ là 3 năm).

Các chương trình đào tạo tại Khoa Vũ trụ và Ứng dụng:
  1. Cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng
  2. Thạc sĩ Vũ trụ: Quan sát Trái Đất, Vật lý thiên văn, Công nghệ Vệ tinh

Giảng viên và cán bộ

Tất cả


Trương Tuấn Ngọc, sinh viên cử nhân Gen 4 của khoa Vũ trụ và Hàng không thuyết trình tại NASA trong thời gian thực tập tại Viện nghiên cứu Sao Hoả (NASA).

Mạng xã hội

Đối tác