VIỆT NAM NGÀY MAI

03/06/2018

Vào tháng 7 năm 2017, giáo sư Pierre Darriulat đã có một buổi nói chuyện rất thú vị tại Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam với tựa đề “VIỆT NAM NGÀY MAI”. Theo đó, ông đã đề cập đến tình hình của Việt Nam trong quá khứ, trong thế giới hiện tại và những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa sự phát triển của quốc gia và giáo dục đại học, cũng như những thay đổi cần phải được thực hiện, đặc biệt là từ thế hệ trẻ, vì một Việt Nam tốt hơn.
 
Nội dung cuộc nói chuyện được trình bày dưới đây hoặc có thể được tải xuống bằng cách nhấp vào đây
Nội dung cuộc nói chuyện bằng tiếng anh tại đây

Một bài báo tiếng anh rất thú vị có liên quan tại đây

Chia sẻ: