Tên
PGS.TS. Phạm Anh Tuấn
Education & Professional Qualification
Phó giáo sư, Giám đốc trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC)
Research Interests
Mechatronics
Lecturing fields
Giới thiệu về công nghệ vệ tinh